OPERATER / OPIS TELEN TELENOR FLEKSI TELENOR PRENESI mt:s BEL mt:s MIX mt:s FRESH mts: Vip POSTPAID
START 500 1000 2000 4000 50 125 250 50 100 150 200 400 1000 MY SMS 250 500 1000 500 1000 2000 4000 Hello 60 150 325 1500
Mesečna pretplata 177,00 590,00 1.180,00 2.360,00 4.720,00 295,00 590,00 1.180,00 354,00 649,00 885,00 1.062,00 1.770,00 3.540,00 590,00 224,20 295,00 590,00 1180,00 590,00 1.180,00 2.360,00 4.720,00 177,00 295,00 590,00 1.180,00 3.540,00
Besplatni minuti u mreži 0 0 0 0 0 50 125 250 40 80 120 160 320 900 150 10 50 125 250 0 0 0 0 0 60 150 325 1500
Besplatni minuti van mreže 0 0 0 0 0 10 20 30 40 80 100 0 0 0 0 0 0 0
Besplatni SMS 0 0 0 0 0 50 125 250 50 100 150 200 400 200 150 100 50 125 250 0 0 0 0 0 60 150 325 1500
Obračun. interv. sec 1 30 30 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 1 (60) 1 (60) 1 (60) 1 (60) 1
Uspostava veze 2,95 2,24 2,24 2,24 2,24 3,42 3,42 3,42 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 3,42 3,42 3,42 2,24 2,24 2,24 2,24 2,95 2,24 2,24 2,24 2,24
Minut u mreži 3,42 4,60 3,42 2,24 1,06 8,14 6,96 5,78 5,76 5,37 4,99 3,84 3,07 5,37 5,31 9,44 8,02 6,84 5,66 4,48 3,30 2,12 0,94 3,30 6,96 6,96 6,96 6,96
Minut van mreže 6,96 9,32 8,14 6,96 5,78 8,14 6,96 5,78 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 5,37 7,67 10,62 8,02 6,84 5,66 9,20 8,02 6,84 5,66 6,84 6,96 6,96 6,96 6,96
SMS 2,60 2,24 2,01 1,77 1,53 2,95 2,95 2,95 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,42 2,95 2,95 2,95 2,24 2,01 1,77 1,53 2,60 2,24 2,24 2,24 2,24
MINUTI   ANALIZA CENE RAZGOVORA ( nakon utrošenih besplatnih minuta )
0,1 u mreži 3,29 4,54 3,95 3,36 2,77 4,24 4,12 4,00 2,35 2,31 2,27 2,15 2,08 2,31 2,30 2,71 4,22 4,11 3,99 4,48 3,89 3,30 2,71 3,28 9,20 9,20 9,20 9,20
1,1 u mreži 6,71 9,15 7,38 5,61 3,84 12,38 11,08 9,78 8,10 7,68 7,26 5,99 5,14 7,68 7,61 12,15 12,25 10,95 9,65 8,97 7,20 5,43 3,66 6,58 9,90 9,90 9,90 9,90
3,1 u mreži 13,56 18,35 14,22 10,09 5,96 28,66 25,00 21,35 19,62 18,41 17,24 13,66 11,28 18,41 18,23 31,03 28,30 24,64 20,98 17,94 13,81 9,68 5,55 13,19 23,82 23,82 23,82 23,82
0,1 van mreže 3,65 6,90 6,31 5,72 5,13 4,24 4,12 4,00 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,31 2,54 2,83 4,22 4,11 3,99 6,84 6,25 5,66 5,07 3,63 9,20 9,20 9,20 9,20
1,1 van mreže 10,61 16,23 14,46 12,69 10,92 12,38 11,08 9,78 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 7,68 10,21 13,45 12,25 10,95 9,65 16,05 14,28 12,51 10,74 10,48 9,90 9,90 9,90 9,90
3,1 van mreže 24,53 34,87 30,74 26,61 22,48 28,66 25,00 21,35 23,17 23,17 23,17 23,17 23,17 18,41 25,55 34,69 28,30 24,64 20,98 34,46 30,33 26,20 22,07 24,17 23,82 23,82 23,82 23,82
NAPOMENE   Ne obuhvata MMS poruke, roaming, premium SMS poruke (npr. plaćanje parkinga, glasanje…) Rok za trošenje prenetog, besplatnog saobraćaja je 3 meseca Rok za trošenje prenetog, besplatnog saobraćaja je 3 meseca (Osim za Bel SMS) Rok za trošenje prenetog, besplatnog saobraćaja je 3 meseca     Ne obuhvata MMS poruke, roaming, premium SMS poruke (npr. plaćanje parkinga, glasanje…)
SVE CENE SU SA UKLJUČENIM PDV-om 18%
USPOSTAVA VEZE SE NE OBRAČUNAVA U PAKETIMA SA BESPLATNIM MINUTIMA, SVE DOK SE NE UTROŠE BESPLATNI MINUTI!
Besplatni minuti, SMS, kao i cena minuta van mreže se odnose na saobraćaj na nacionalnom nivou
Cene za međunarodne pozive se tarifiraju po zonama
©2007.10 Vladimir  Ćurčić