Fleksi 500 Fleksi 1000 Fleksi 2000 Fleksi 4000 Prenesi 50 Prenesi 125 Prenesi 250
Mesečna pretplata 590,00 1.180,00 2.360,00 4.720,00 295,00 590,00 1.180,00
Besplatni minuti 0 0 0 0 50 125 250
Besplatni SMS 0 0 0 0 50 125 250
Obračun. interv. sec 30 30 30 30 1 1 1
Uspostava veze 2,24 2,24 2,24 2,24 3,42 3,42 3,42
Minut u mreži 4,60 3,42 2,24 1,06 8,14 6,96 5,78
Minut van mreže 9,32 8,14 6,96 5,78 8,14 6,96 5,78
SMS 2,24 2,01 1,77 1,53 2,95 2,95 2,95
SVE CENE SU SA UKLJUČENIM PDV-om 18%
MINUTI CENE RAZGOVORA
  NEMA BESPLATNIH MINUTA Nakon utrošenih besplatnih minuta
0,1 u mreži 4,54 3,95 3,36 2,77 4,24 4,12 4,00
1,1 u mreži 9,15 7,38 5,61 3,84 12,38 11,08 9,78
3,1 u mreži 18,35 14,22 10,09 5,96 28,66 25,00 21,35
0,1 van mreže 6,90 6,31 5,72 5,13 4,24 4,12 4,00
1,1 van mreže 16,23 14,46 12,69 10,92 12,38 11,08 9,78
3,1 van mreže 34,87 30,74 26,61 22,48 28,66 25,00 21,35
NAPOMENE Ne obuhvata MMS poruke, roaming, premium SMS poruke (npr. plaćanje parkinga, glasanje... Rok za trošenje prenetog, besplatnog saobraćaja je 3 meseca
Besplatni minuti, SMS, kao i cena minuta van mreže se odnose na saobraćaj na nacionalnom nivou
Cene za međunarodne pozive se tarifiraju po zonama
Cene za međunarodni SMS nisu date na Telenorovom sajtu
©2007.07 Vladimir  Ćurčić