Opis BEL50 BEL100 BEL150 BEL200 BEL400 BEL 1000 SMS BEL MY BEL
Mesečna pretplata 354,00 649,00 885,00 1062,00 1770,00 3540,00 224,20 590,00
Besplatan saobraćaj u okviru 064/065 mreže 40 minuta 80 minuta 120 minuta 160 minuta 320 minuta 900 minuta 10 minuta 150 minuta
Besplatan saobraćaj izvan 064/065 mreže 10 minuta 20 minuta 30 minuta 40 minuta 80 minuta 100 minuta NEMA NEMA
Besplatne SMS poruke 50 100 150 200 400 200 100 150
Besplatne MMS poruke NEMA 10 NEMA
Besplatan GPRS saobraćaj 1MB
TARIFE NAKON UTROŠKA BESPLATNIH USLUGA
Cena poziva Friends & Family brojeva po minutu 4,42 4,13 3,84 2,95 2,36 4,13 4,72 3,42 MY Bel
Cena minuta poziva u okviru 064/065 mreže 8,85 8,26 7,67 5,90 4,72 8,26 9,44 8,85
Cena minuta poziva izvan 064/065 mreže, u nacional. saobrać. 10,62 10,62 13,57
SMS poruka ka nacionalnim destinacijama 2,00 1,41 2,00
SMS poruka ka nacional. destinac. svaki dan od 01-03h 0,70
SMS poruka ka inostranim destinacijama 6,49  
MMS poruka 11,80 9,44
GPRS prenos podataka, za 1 kB 0,05 0,24
Definisanje ili promena F&F broja, nakon 3 besplatna 118,00 MY Bel
WAP preko GSM - viša tarifa* 8,26
WAP preko GSM - niža tarifa** 4,72
RAZGOVORI CENA RAZGOVORA NAKON UTROŠENIH BESPLATNIH MINUTA
BEL50 BEL100 BEL150 BEL200 BEL400 BEL1000 SMS BEL MY BEL
Uspostavljanje poziva 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
Tarifni interval sekundi 1 1 1 1 1 1 1 1
0,1 minut u mreži 2,66 2,60 2,54 2,36 2,24 2,60 2,71 2,66
1,1 minut u mreži 11,51 10,86 10,21 8,26 6,96 10,86 12,15 11,51
3,1 minuta u mreži 29,21 27,38 25,55 20,06 16,40 27,38 31,03 29,21
0,1 minut van mreže 2,83 2,60 2,83 3,13
1,1 minut van mreže 13,45 10,86 13,45 16,70
3,1 minut van mreže 34,69 27,38 34,69 43,84
Sve cene su sa uračunatim PDV-om 18%
*WAP VIŠA TARIFA cena po minutu konekcije (rad. danima od 8.00 do 22.00 časova)
**WAP NIŽA TARIFA, cena po minutu konekcije (rad. dan 22.00 do 8.00 časova, vikend i praznicima)
©2007.07 - Vladimir Ćurčić